Organisatiebegeleiding

In mijn organisatie begeleiding maak ik onderscheid tussen interne vraagstukken en externe vraagstukken. Aan de hand daarvan verkennen we gezamenlijk wat de daadwerkelijke behoefte is en welke interventie daar het meest bij past.

Interne vraagstukken
Dit gaat over de interne ‘gezondheid’ van de organisatie. Ik heb het dan niet over de financiële situatie of over de werkelijke fysieke vitaliteit van werknemers en betrokkenen, maar over de energie binnen een organisatie en of die een beetje lekker kan stromen. Vraagstukken als:

  • Het lukt mijn team maar niet om samen te werken
  • Waarom lukt het niet om blijvende verandering tot stand te brengen?
  • Waarom worden belangrijke beslissingen steeds uitgesteld
  • Hoe komt het dat we steeds tegen hetzelfde aanlopen

zie ik als interne vraagstukken. Ze gaan over de dynamiek binnen een organisatie als geheel, tussen verschillende teams of binnen één team. Het hoeft niet altijd over een interpersoonlijke dynamiek te gaan, maar een vraag kan ook zijn ‘hoe komt het dat we ons marketingplan maar niet op papier krijgen?’. Eigenlijk over alles waarvan je het gevoel hebt dat het al lange tijd in het slop zit of je het gevoel geeft dat je steeds tegen de wind in aan het fietsen bent.

Bij een dergelijke vraag begin ik met een vrijblijvend intake gesprek. Het doel hiervan is om de werkelijke vraag te achterhalen en te formuleren. Daarna maken we gezamenlijk een eerste schets van een traject. Dit traject zal vooral in het teken staan van het verkennen van de oorzaak van de situatie zoals deze nu is en het verkrijgen van nieuwe inzichten om zo weer beweging te kunnen creëren.

Externe vraagstukken
Externe vraagstukken gaan over alles in relatie tot de organisatie. Bijvoorbeeld de markt waarin een betreffend product wordt verkocht, maar ook de relatie met overheid of zelfs de omgeving en de natuur. Beter bekend als (externe) stakeholders. Waar bij interne vraagstukken de vraag is ‘hoe zorgen we ervoor dat afdelingen onderling beter gaan samenwerken?’, zal een extern vraagstuk kunnen zijn: ‘hoe zorgen we ervoor dat we een gezamenlijk doel met de gemeente kunnen formuleren én bereiken, in plaats van dat we elkaar steeds maar lijken tegen te werken?’

Het lastige van stakeholder management is dat niet altijd alle belanghebbenden een stem hebben of kunnen hebben in bepaalde vraagstukken. Zeker nu rightsholdership management belangrijker wordt, waarin niet meer financiële doelen worden nagestreefd maar welvaart en welzijn voor alle betrokkenen het hoogst mogelijke doel is.

Onder andere door het inzetten van organisatieopstellingen wordt het mogelijk om stakeholders een plek en zelfs een stem te geven. Bijvoorbeeld als je aan de beginfase van een nieuw product staat en nog niet een doelgroep onderzoek wilt doen of als inloopavonden met buurtbewoners steeds maar weer uitlopen op een discussie in plaats van een constructief gesprek en de vragen waar het echt om gaat maar niet gesteld lijken te worden.

Wil je weten welk logo het beste bij je nieuwe startup past? Of hoe je van een klassieke bedrijfsvoering naar duurzaam ondernemen gaat? Alles is mogelijk! Neem vrijblijvend contact op voor een eerste verkennend gesprek.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

nieuwsbrief

Marloes Heideveld

Marloes Advies - Loopbaanadvies, organisatieadvies en trouwambtenaar

Copyright © 2021 Marloes Heideveld